Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Skórce

30 stycznia 2015 roku na zebraniu wiejskim w Szkole Podstawowej w Skórce wybrano nowego sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

Wyniki wyborów na sołtysa wsi Skórka:
- Barbara Koper - 27 głosów,
- Jan Babut - 15 głosów,
- Wojciech Mazur - 10 głosów.

Sołtysem została Pani Barbara Koper. (Skórka, ul. Kowalowa 9)

Wyniki wyborów na członków Rady Sołeckiej:
- Adam Klaryński - 50 głosów,
- Paweł Owsianny - 48 głosów,
- Klaudia Koper - 44 głosy,
- Jan Babut - 43 głosy,
- Mateusz Ślebioda - 43 głosy,
- Sandra Świniarska - 22 głosy.

Członkami Rady Sołeckiej zostali:
- Adam Klaryński,
- Paweł Owsianny,
- Klaudia Koper,
- Jan Babut,
- Mateusz Ślebioda.