Uroczysta Msza Święta na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2015/2016 w Skórce (24.06.2016)

W dniu 24.06.2016 r. udziałem w uroczystej Mszy św. nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy obsługi Szkoły Podstawowej w Skórce zakończyli rok szkolny i katechetyczny 2015/16,podczas której do grona Liturgicznej Służby Ołtarza przyjęci zostali nowi chłopcy - Franciszek Morawski, Tymoteusz Sarnowski, Gracjan Śmiałek, Piotr Rozmiarek, Gracjan Szczepaniak, Franciszek Szpakowicz i Szymon Manikowski.
W tym dniu przeżywaliśmy uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela.
Jak zawsze niektórzy uczniowie wraz nowymi ministrantami chętnie posługiwali przy ołtarzu. Pierwsze czytanie odczytał nowy ministrant - lektor Franciszek Morawski, psalm zaśpiewały dziewczęta z klasy czwartej, drugie czytanie zaprezentował również nowy ministrant Franciszek Szpakowicz. W homilii ks. proboszcz przypomniał, że w czasie wakacji pamiętamy o niedzielnej Mszy św. i modlitwie, zachęcał do życia na wzór św. Jana Chrzciciela, szczególnie nowych ministrantów. Wyraził wielką radość z postawy chłopców, którzy zdecydowali się posługiwać przy ołtarzu Jezusa.
Po kazaniu nastąpiła ceremonia przyjęcia chłopców do grona Liturgicznej Służby Ołtarza. Celebrans zapytał opiekuna, czy kandydaci zostali dobrze przygotowani do służby. Kiedy uzyskał odpowiedź, że przez cały rok byli przygotowywani, wyraził zgodę i poświęcił komże oraz kołnierze. Następnie kapłan nałożył uroczyście komże, wymawiając słowa "służ wiernie Bogu", kołnierze otrzymali z rąk pana katechety. W końcowej części ceremonii nowi ministranci złożyli ślubowanie i otrzymali
błogosławieństwo. Modlitwę wiernych, w której dziękowaliśmy Bogu za miniony rok prosiliśmy o wspaniałe wakacje, przedstawił kolejny ministrant Gracjan Śmiałek. Do ołtarza w procesji chłopcy przynieśli dary: świecę /symbol Jezusa/, plecak /znak rozpoczynających się wakacji/, kredę /znak nauki szkolnej/ oraz chleb i wino /postacie Ciała i Krwi Jezusa/. Na zakończenie Eucharystii pan katecheta podziękował w imieniu całej społeczności szkolnej ks. proboszczowi za opiekę duszpasterską i otwarte serce, pani organistce za oprawę muzyczną i pani Ewie za przygotowanie kościoła, przedstawiciele uczniów wręczyli kwiaty. Celebrans życzył wszystkim dobrego wypoczynku i udanych wakacji i udzielił uroczystego błogosławieństwa.

Galeria zdjęć. Kliknij aby powiększyć:
Uroczysta Msza Święta na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2015/2016 w Skórce Uroczysta Msza Święta na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2015/2016 w Skórce Uroczysta Msza Święta na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2015/2016 w Skórce
Uroczysta Msza Święta na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2015/2016 w Skórce Uroczysta Msza Święta na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2015/2016 w Skórce Uroczysta Msza Święta na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2015/2016 w Skórce
Uroczysta Msza Święta na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2015/2016 w Skórce Uroczysta Msza Święta na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2015/2016 w Skórce Uroczysta Msza Święta na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2015/2016 w Skórce
Uroczysta Msza Święta na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2015/2016 w Skórce Uroczysta Msza Święta na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2015/2016 w Skórce Uroczysta Msza Święta na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2015/2016 w Skórce
Uroczysta Msza Święta na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2015/2016 w Skórce Uroczysta Msza Święta na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2015/2016 w Skórce Uroczysta Msza Święta na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2015/2016 w Skórce
Uroczysta Msza Święta na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2015/2016 w Skórce Uroczysta Msza Święta na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2015/2016 w Skórce Uroczysta Msza Święta na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2015/2016 w Skórce
Uroczysta Msza Święta na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2015/2016 w Skórce Uroczysta Msza Święta na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2015/2016 w Skórce


Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.