"Niezwykły gość" w naszym kościele

W dniu 27.XI.2O11r naszą parafię nawiedził błogosławiony papież Jan Paweł II w swojej relikwii, którą były krople krwi. Przygotowaliśmy specjalne miejsce, gdzie stanął srebrny relikwiarz wielkiego papieża. Był to niewielki stolik nakryty białym obrusem, na nim obraz błogosławionego papieża, róża papieska, niżej stały piękne, kolorowe kwiaty. Oczywiście, miejscem tym było prezbiterium. Na początku uroczystej Mszy św. ksiądz proboszcz podał informację, że relikwie naszego wielkiego rodaka nawiedzają parafie diecezji bydgoskiej i zwrócił się z prośbą do błogosławionego, aby wstawiał się za nami u Boga i wypraszał obfite łaski dla parafii. W nabożeństwie uczestniczyli nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skórce ze swoim sztandarem. Czuliśmy się dumni z obecności na tak podniosłym spotkaniu z naszym papieżem. Uczniowie naszej szkoły wraz z katechetą przedstawili również krótki program słowno- muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II. Mogliśmy wysłuchać listu małej dziewczynki do papieża, pięknych wierszy i ulubionych piosenek Jana Pawła II. Ksiądz proboszcz przypomniał nam niektóre fakty z życia Ojca św., Jego miłość do każdego człowieka i otwarte serce dla potrzebujących. Na zakończenie kapłan podziękował parafianom za liczny udział we Mszy św., udzielił błogosławieństwa i każdy mógł ucałować relikwie. Wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcia. Dziękujemy Panu Bogu, że mogliśmy w naszej parafii przeżyć tak wielkie i historyczne wydarzenie , które na zawsze zostanie w naszych sercach i pamięci. NIECH BÓG BĘDZIE UWIELBIONY!

katecheta
Krzysztof KwiatkowskiRelikwie bł. Jana Pawła II w kościele w Skórce Relikwie bł. Jana Pawła II w kościele w Skórce Relikwie bł. Jana Pawła II w kościele w Skórce
Relikwie bł. Jana Pawła II w kościele w Skórce Relikwie bł. Jana Pawła II w kościele w Skórce Relikwie bł. Jana Pawła II w kościele w Skórce
Relikwie bł. Jana Pawła II w kościele w Skórce Relikwie bł. Jana Pawła II w kościele w Skórce Relikwie bł. Jana Pawła II w kościele w Skórce
Relikwie bł. Jana Pawła II w kościele w Skórce Relikwie bł. Jana Pawła II w kościele w Skórce Relikwie bł. Jana Pawła II w kościele w Skórce
Relikwie bł. Jana Pawła II w kościele w Skórce Relikwie bł. Jana Pawła II w kościele w Skórce Relikwie bł. Jana Pawła II w kościele w Skórce
Relikwie bł. Jana Pawła II w kościele w Skórce Relikwie bł. Jana Pawła II w kościele w Skórce Relikwie bł. Jana Pawła II w kościele w Skórce
Relikwie bł. Jana Pawła II w kościele w Skórce Relikwie bł. Jana Pawła II w kościele w Skórce Relikwie bł. Jana Pawła II w kościele w Skórce
Relikwie bł. Jana Pawła II w kościele w Skórce Relikwie bł. Jana Pawła II w kościele w Skórce Relikwie bł. Jana Pawła II w kościele w Skórce
Relikwie bł. Jana Pawła II w kościele w Skórce