Stele na moście na Głomi w Skórce

Niedawno przy mości na Głomi w Skórce dobudwaono kładkę dla pieszych, która zwiększyła bezpieczeństwo pieszych. Poprzednio przechodnie mieli możliwość uniknięcia kolizji z przejeżdżającymi samochodami, chowając się we wnęce, umiejscowionej w połowie mostu. Jak pokazuje stare zdjęcie, wnęka służyła niegdyś jeszcze innym celom. Stały tam niegdyś dwie tablice, tzw. stele. Były poświęcone żołnierzom niemieckim poległym podczas pierwszej wojny światowej. Stele po drugiej wojnie światowej zniknęły, wnęka pozostała, choć już przestała pełnić rolę schroniska. Bezpieczniej chodzić kładką.

Most na Głomi w Skórce