Wyciąg z przepisów regulujących korzystanie ze uczelnianych urządzeń sanitarnych

1. Do korzystania z sanitariatów ma prawo każdy student bez względu na płeć, wyznanie i rasę.
2. Studenci do lat 16 mogą korzystać z klozetów tylko pod opieką profesora.
3. Student jest zobowiązany do trafiania swoimi odchodami na specjalny podest w muszli klozetowej.
4. Narobienie obok będzie karane.
5. Użytkownik klozetu jest zobowiązany do posiadania specjalnej szczotki ryzowej i używania jej.
6. Pierwszeństwo do korzystania z kabin mają studenci przed kolokwium oraz osoby z rostrojem żołądkowym.
7. W kabinie wolno przebywać do 1 minuty 30 sekund.
8. Nie wolno puszczać głośnych bąków. Odgłos bąka powinien brzmieć: pfff.... Głosność bąka max. 50dB. Smród w miarę możliwości ograniczyć.
9. Nie wolno wrzucać palących się petów do kibli.
10. Na terenie sanitariatów obowiazuje bezwzględny nakaz zachowania ciszy.
11. Nie płoszyć bakterii w muszlach klozetowych. Połów ryb zabroniony.
12. Żetony na papier toaletowy są do nabycia w sekretariacie uczelni.
13. Zabrania sie korzystania z muszli klozetowych przy braku wody w instalacji.
14. W pow. sytuacji używac wiaderko.
15. Wyżej wzmiankowane naczynie opróżniać przez okno po stronie zawietrznej AGH.
16. Student korzystający z sanitariatów powinien być zawsze wesoły oraz powinien pomagać kolegom.

Obsługa życzy owocnego pobytu!!!!!


Powrót do spisu śmiesznych rzeczy